Download Topics NL for PC

Topics NL

Topics NL

De Persgroep Publishing

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches a download manager to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers.

Description

Al het nieuws uit jouw wereld op één plek

Over sommige onderwerpen wil je gewoon meer weten. Omdat ze je persoonlijk raken. Je favoriete club, de nieuwste muziek of je eigen stad bijvoorbeeld. Met Topics heb je toegang tot alle journalistiek van de Volkskrant, Trouw, het Parool, AD en een groot aantal regionale kranten.

Woon je in Eindhoven? Lees de regionale verslaggeving van het Eindhovens Dagblad. Ben je voor Feyenoord? Volg de gespecialiseerde sportredacteuren van het AD. Je kunt nu alles lezen wat 13 kranten schrijven over jouw favoriete onderwerpen, van eten tot groene energie.

Met behulp van handige playlists navigeer je op een efficiënte manier door alle artikelen van ruim 2.000 journalisten. Stel eenvoudig playlists samen van je geliefde onderwerpen of laat je verrassen door de keuzes van de redactie. Thema’s die je interesseren krijgen een ongekende diepgang door het groot aantal beschikbare artikelen en de verschillend gekozen invalshoeken.

Alle journalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar
Handige playlists navigeren u efficiënt door uw favoriete onderwerpen
Laat u verrassen door keuzes van de redactie
Beschikbaar op web & app
Nieuwe gratis service voor abonnees van:

- AD
- de Volkskrant
- Trouw
- Het Parool
- PZC
- Eindhovens Dagblad
- De Stentor
- De Gelderlander
- Tubantia
- Brabants Dagblad
- BNdeStem
All the news from your world in one place
 
On some topics you just want to know more. Because they touch you personally. Your favorite club, the latest music or your own city for example. With Topics you have access to all journalism Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD and many regional newspapers.
 
Do you live in Eindhoven? Read the regional coverage of the Eindhoven Dagblad. Are you for Feyenoord? Follow the specialized sports editors of the AD. You can now read all 13 newspapers write about your favorite topics, from food to green energy.
 
Using convenient playlists you navigate efficiently through all articles of more than 2000 journalists. Set simple playlists of your favorite subjects or be surprised by the choices of the editors. Topics that interest you receive an unprecedented depth by the large number of available items and the different selected angles.
 
All journalism from 13 newspapers in one place together
Handy playlists you navigate efficiently through your favorite topics
Be surprised by choices Editor
Available on web & app
New free service for subscribers:

- AD
- De Volkskrant
- Wedding
- Het Parool
- PZC
- Eindhoven Dagblad
- The Stentor
- De Gelderlander
- Tubantia
- Brabants Dagblad
- BNdeStem