Download T-Mobile TV Anywhere for PC

T-Mobile TV Anywhere

T-Mobile TV Anywhere

T-Mobile Netherlands

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches a download manager to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers.

Description

Met T-Mobile TV Anywhere kijk je overal in Nederland naar je favoriete programma’s, series of films. Je hoeft geen TV-moment meer te missen, want met TV Anywhere kun je ook pauzeren. Zo kijk je TV waar, hoe en wanneer je wilt!

T-Mobile Thuis abonnees
TV Anywhere is beschikbaar voor alle T-Mobile Thuis klanten met Interactieve TV en eenvoudig te activeren met je TV-klantnummer en TV-pincode. Standaard werkt TV Anywhere alleen op het WiFi netwerk van T-Mobile Thuis. Wil je overal in Nederland live TV-kijken? Dan kun je TV Anywhere eenvoudig activeren via My T-Mobile Thuis.

In het kort
• TV-gids: Met de handige TV-gids kun je waar je ook bent eenvoudig bekijken wat er op TV komt. T-Mobile Thuis abonnees kunnen ook de TV-gids raadplegen voor alle TV-zenders van Interactieve TV.
• Pauzeren: Wordt er aangebeld of moet je snel de trein halen? Mis geen moment, en maak gebruik van de handige pauzefunctie.
• Begin Gemist: Nog een extra rondje door het park? Waarom ook niet! Met Begin Gemist kijk je alle programma's terug van het begin. Je kunt dit doen zolang het programma wordt uitgezonden en het is natuurlijk gratis.
• Herinnering instellen: Zie je een leuk programma dat je niet wilt missen? Stel dan een herinnering in. Je smartphone of tablet geeft dan op tijd een melding dat het programma gaat beginnen.

Waar?
TV Anywhere is overal in Nederland te gebruiken via elke WiFi of 3G/4G verbinding. Het gebruik van TV Anywhere via een 3G/4G verbinding maakt gebruik van je data uit je Mobiel abonnement of je databundel. Gebruik van de TV Anywhere app kan eventueel geld kosten bij het ontbreken van voldoende data in je abonnement of databundel.

Dienstvoorwaarden
Op T-Mobile TV Anywhere zijn de Dienstvoorwaarden T-Mobile TV Anywhere en de T-Mobile privacy statement van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.t-mobile.nl/voorwaarden.
T-Mobile TV Anywhere you look across the Netherlands to your favorite programs, series or movies. You do not need TV miss the moment, because with TV Anywhere you can pause. So check your TV wherever, however and whenever you want!
 
T-Mobile subscribers Home
TV Anywhere is available to all T-Mobile customers with Home Interactive TV, and easy to activate your TV customer number and PIN TV. Standard TV Anywhere works only on Wi-Fi network of T-Mobile Home. Want anywhere TV viewing in Netherlands? Then you can easily activate TV Anywhere through My T-Mobile Home.
 
In brief
• TV Guide: With the handy TV guide you wherever you are easily view what's on TV. Home T-Mobile subscribers can also consult the TV guide for all the TV channels of Interactive TV.
• Pause: Is rung if you need to quickly catch the train? Never miss a moment, and use the handy pause feature.
• Start Missed: Yet another round through the park? Why not! Start with Missed you look all the programs back from the beginning. You can do this as long as the program is broadcast, and it is of course free.
• Set reminder: Do you see a great program that you do not want to miss? Then set a reminder. Your smartphone or tablet than give up time a message that the program is about to begin.
 
True?
TV Anywhere can be used anywhere in the Netherlands via any WiFi or 3G / 4G connection. The use of TV Anywhere via a 3G / 4G connection uses your data from your mobile subscription or your data plan. Use of the TV Anywhere app could possibly be costly in the absence of sufficient data in your subscription or data bundle.
 
Terms of service
On T-Mobile TV Anywhere are the Terms of Service T-Mobile TV Anywhere and the T-Mobile privacy statement. These conditions can be found on www.t-mobile.nl/voorwaarden.