Download LINDA.tv for PC

LINDA.tv

LINDA.tv

Mood for Magazines BV

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches a download manager to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers.

Description

OMSCHRIJVING
LINDA.tv is hét videoplatform voor de leukste vrouwen van Nederland, die volop in het leven staan.
Met elke dag een perfecte selectie van video’s en LINDA.-programma’s. Soms zijn ze ontroerend, soms grappig of choquerend. Met LINDA.tv hoef je je geen moment te vervelen.

PROGRAMMA'S DIE JE NIET WILT MISSEN
Originele LINDA.-programma’s over gewone mensen met bijzondere verhalen en leuke BN’ers in hun gewone leven. Plus de leukste series.

VIDEO'S SNACKEN, WAAR EN WANNEER JE MAAR WILT
LINDA.tv werkt als website én app voor je mobiel. Je kunt dus kijken op momenten waarop het jou uitkomt. Het enige wat je nodig hebt is een desktop, laptop, tablet of mobiel en een beetje goede wifi.
LINDA.tv is beschikbaar als Nederlandse app en te gebruiken in Nederland.

EN WAT KOST DAT
LINDA.tv is gratis. Je kunt eindeloos video’s snacken zónder dat je aankomt.

VAN DE MAKERS VAN LINDA.
En dat betekent: in de heldere, mooie vormgeving die je kent van LINDA. en LINDA.nieuws. Met state-of the art techniek en gebruiksgemak waar je ‘je’ tegen zegt.
DESCRIPTION
LINDA.tv is the video platform for the best women in the Netherlands who fully in life.
With every day a perfect selection of videos and LINDA. programs. Sometimes they are touching, sometimes funny or shocking. With LINDA.tv you do not get bored.

PROGRAMS THAT YOU DO NOT WANT TO MISS
LINDA. original programs about ordinary people with extraordinary stories and entertaining celebrities in their ordinary lives. Plus the best series.

VIDEOS SNACKEN BUT WHERE AND WHEN YOU WANT
LINDA.tv works as a website and app for your mobile. So you can look at times when it suits you. All you need is a desktop, laptop, tablet or mobile and a little good wifi.
LINDA.tv is available as a Dutch app and use in the Netherlands.

AND HOW MUCH THAT
LINDA.tv is free. You can endlessly videos snacking without you arrive.

OF LINDA MAKERS.
And that means in the clear, beautiful design you know of LINDA. and LINDA.nieuws. With state-of-the-art technology and ease of use that you 'you' to say.